• Anna Celsing

Alla behövs

Jag pratar näst intill dagligen med personer som vill jobba med hållbar utveckling, men inte vet hur.


Vilket slöseri av potential!


För vilket kompetensområde behövs inte för att skapa hållbar utveckling, uppnå målen i Agenda 2030?


Alla behövs. Men jag tror att för att känna att jag bidrar behöver de, som vanligt, finnas konkreta mål som går att mäta, följa upp och som jag tillsammans med andra får sträva efter att uppnå.