• Anna Celsing

Hel människa, halvt med

Alla är vi hela människor, men allt för många får bara möjligheten att bidra med hälften av de skulle kunna. Så mycket potential som missas. För det är svårt att möjliggöra för alla att vara delaktiga och få bidra.


Men jag tror vi har en unik möjlighet att skapa delaktighet. Vi lever i en tid när vi mer än någonsin behöver allas bidrag och det finns en riktning, det finns fantastiska mål formulerade, FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Tydligt behov av förändring och mål, två av de allra viktigaste ingredienserna för att möjliggöra delaktighet.


Tre steg mot ökad delaktighet:

1. Skapa förståelse för vad de globala målen innebär.

2. Bestäm med vad och hur du/ni vill bidra?

3. Bryt ner till konkreta mål och aktiviteter på alla nivåer i organisationen.