• Anna Celsing

Inspiration & mening i vardagen

Symboler besitter starka krafter. Symboler kan skapa en bild av någon på en millisekund. Det räcker att jag bär en cirkel med glada färger ordnade i en viss ordning, så har du skapat dig en bild och en tanke om mig. Kanske bär du samma symbol och genast har vi något som förenar oss.


FNs genialiska symbolerna inspirerar många, de skapar en riktning av den vilja som finns till att bidra. De gör det lättare att sortera i hur just vi i vår verksamhet kan bidra till något större. Det kan i sin tur skapa en större mening med jobbet vi gör var och en av oss. Den mening som många av oss söker.