• Anna Celsing

Nya mål, samma metoder och verktyg

Agenda 2030 och de globala målen är så viktiga och fantastiska på många sätt!


De sammanfattar verkligen allt som är viktigt och kanske just därför kan man också bli helt överväldigad av att det är så stort och mycket.


Å andra sidan tänker jag att de må vara stora och viktiga, men de är ju mål som det går att jobba med precis som med alla andra mål.


Bryta ner, börja jobba med delarna vi kan påverka, mäta, följa upp och fira framgångar.


Metoderna och verktygen som har varit framgångsrika i målarbete innan är det nu också, inget nytt.


Under förändringsresan, för att göra hållbar utveckling till en del av affären och spegla kulturen i organisationen, kommer samma förändringsledarskap att vara framgångsrik som vid tidigare förflyttningar.


Det gäller, som så ofta att bara börja, inte sen, men nu. Små steg, varje dag.