• Anna Celsing

Varför?

Det kan lätt bli svart eller vitt när det handlar om hållbarhet och framför allt klimatfrågan.

Så för att göra det lite mer nyanserat, kanske till och med hitta orsaker till de ofta komplexa problemen, kan det vara en bra idé att använda frågan ”Varför?”.


Både i organisationer och på sig själv. Jag använder den när jag funderar på mina ohållbara vanor (eller ovanor).


Som tex, varför tar jag bilen? 

1. Dålig planering ger mig för liten tidsmarginal för annat.

2. Jag är bekväm och följer gamla hjulspår utan att tänka.

osv


Eller i organisationer: Varför har vi tex så höga transportkostnader som dessutom orsakar stora CO2-utsläpp?

1. Vi saknar helhetsbilden över logistikkedjan.

2. Vi har prioriterat snabba leveranser framför kostnader och risk för ökade utsläpp.

osv


Klassisk problemlösning för att fortsätta gräva tills den berömda grundorsaken är hittad.


Klassisk och ofta kopplad till lean, men precis lika bra och viktig i hållbarhetsarbetet.